Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 18/5/1965

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Thu Nga
Nguyễn Thị Thu Nga

Ngày sinh: 30/9/1966

Dân tộc: Kinh