Có 93 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid tại các trường trên địa bàn Quận 4 năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: van-ban-phong-chong-dich-covid-19-nam-hoc-20212022-da-ky_610202114.docx
 Văn bảnadmin06-10-2021
2 Phối hợp triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongbao_610202114.pdf
 Văn bảnadmin06-10-2021
3 Kế hoạch giáo dục đối với học sinh lớp 5
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: sgddt2021-cv-2440-khgd-lop-5-202109130001_610202114.pdf
 Văn bảnadmin06-10-2021
4 Thể lệ cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-thi-thietke-bgdt_610202114.pdf
 Văn bảnadmin06-10-2021
5 Văn bản cập nhật dữ liệu tiêm vắc xin
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: pgdvan-ban-cap-nhat-du-lieu-tiem-vac-xin-covid19_610202114.docx
 Văn bảnadmin06-10-2021
6 Nghị định 77 về phụ cấp thâm niên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-77-cua-chinh-phu-ve-phu-cap-tham-nien-nha-giao_610202114.pdf
 Văn bảnadmin06-10-2021
7 Nghị định 60
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghidinh60signed_610202114.pdf
 Văn bảnadmin06-10-2021
8 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ktraqdktra20212022ubndq4_610202114.pdf
 Văn bảnadmin06-10-2021
9 Kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ktrakhktra20212022pgddtq4_610202114.pdf
 Văn bảnadmin06-10-2021
10 Hướng dẫn kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ktra2021pgdhdlapkhktrnb512_610202114.pdf
 Văn bảnadmin06-10-2021
11 Kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cua-quan_610202114.pdf
 Văn bảnadmin06-10-2021
12 Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-ctcttt-20212022-hoan-chinh_610202114.docx
 Văn bảnadmin06-10-2021
13 Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huongdan-thuchien-chuongtrinh-20212022_610202114.docx
 Văn bảnadmin06-10-2021
14 Hướng dẫn tự nghiên cứu học tập chính trị hè
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd-23-btgqu-tu-nghien-cuu-hoc-tap-chinh-tri-he_610202114.pdf
 Văn bảnadmin06-10-2021
15 VB 3225 về BHYT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3255qlthd-dv-thu-bhyt-hssv-gian-cach-xa-hoi_9920219.pdf
 Văn bảnadmin09-09-2021
1234567

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN CẢNG
ĐỊA CHỈ: 298B NGUYỄN TẤT THÀNH PHƯỜNG 13 QUẬN 4