Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Chủ nhật, 14/11/2021, 9:42
Lượt đọc: 19

Tiếng Việt Tuần 9

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Bài 1: ac - âc https://youtu.be/tOnVVXsx3i8
Khối 1_Bài 2: ă - ăc https://youtu.be/0GKRt8J2rR8
Khối 1_Bài 3: oc - ôc https://youtu.be/sIpApb2v818
Khối 1_Bài 4: uc - ưc https://youtu.be/HR2VpAd08y0
Khối 1_Bài 5: ôn tập https://youtu.be/8P9R0CpXw0w
Khối 1_Bài 6: kể chuyện https://youtu.be/FDjaUKqSuzI
Khối 1_Kể chuyện Vịt và sơn ca https://youtu.be/PMvNxYtn4lw
Khối 2_Ôn tập 1 https://youtu.be/FXnN6Wrrkv8
Khối 2_Ôn tập 2 https://youtu.be/6t-B_IqWFyE
Khối 2_Ôn tập 3 https://youtu.be/7_MGUAI6MIA
Khối 2_Ôn tập 4 https://youtu.be/nK2FLaZSQ-M
Khối 2_Ôn tập 5 https://youtu.be/zBsQ3ZMkhaE
Khối 3_Ôn tập GK1 Tiết 1+2 https://youtu.be/W-EFomZDfgc
Khối 3_Ôn tập GK1 Tiết 3+4 https://youtu.be/5XmwaTbj0cE
Khối 3_Ôn tập GK1 Tiết 5+6 https://youtu.be/MmZm6fVvEF0
Khối 4_Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát https://youtu.be/mLnI1bRhcQk
Khối 4_Chính tả: Thợ rèn https://youtu.be/Cc5GU9nLZ1c
Khối 4_LT&C: MRVT Ước mơ https://youtu.be/4-UmRpcCeaE
Khối 4_Tập đọc:Thưa chuyện với mẹ https://youtu.be/O2h8EUScPGQ
Khối 4_TLV: LT trao đổi ý kiến với người thân https://youtu.be/Qv46rAqEujU
Khối 5_LT&C: Động từ+ LT về động từ https://youtu.be/_hxqxIpsPdg
Khối 5_Tập đọc: cái gì quý nhất https://youtu.be/e8EA4yM_05c
Khối 5_Tẫp đọc: Đất Cà Mau
KC: Cây cỏ nước Nam
https://youtu.be/URWo7xlLGA4
Khối 5_LT&C: MRVT Thiên nhiên https://youtu.be/3l8COkUMxY8
Khối 5_LT&C: Đại từ https://youtu.be/F_NrKK6J_SU
Khối 5_TLV: LT thuyết trình, tranh luận https://youtu.be/q6afKYlREWM

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87