Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Chủ nhật, 14/11/2021, 9:44
Lượt đọc: 21

Tiếng Anh Tuần 9

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Bài: Birthdays in Canada https://youtu.be/gnL8FVGrPAw
Khối 1_Bài: REVIEW https://youtu.be/3B6kgR4t0rM
Khối 2_Bài: Pets in Thailand https://youtu.be/ydqqtP_CBeQ
Khối 2_Bài: REVIEW https://youtu.be/HbpGuZkEcT8
Khối 3_Bài: Unit 1, 2 & 3 https://youtu.be/oz9w2Jw0OYc
Khối 3_Bài: Extensive Reading https://youtu.be/kjwcF5-pdz8
Khối 4_Bài: Unit 1, 2 & 3 https://youtu.be/CjD14r95qYk
Khối 4_Bài: Extensive Reading https://youtu.be/NgsVGlyM9SU
Khối 5_Bài: Unit 1, 2 & 3 https://youtu.be/0CFYu6q_a30
Khối 5_Bài: Unit 1, 2 & 3 https://youtu.be/09ziNrXxZuw
Khối 1_Bài: Unit 1 & 2 https://youtu.be/_cqBapfeuqU
Khối 1_Bài: Unit 1 & 2 https://youtu.be/Xb1sIinJ1t0
Khối 2_Bài: Unit 1 & 2 https://youtu.be/ezhudOZFOAM
Khối 2_Bài: Unit 1 & 2 https://youtu.be/XSjsPqjbFmY
Khối 3_Bài: Lesson 3: Places https://youtu.be/NDv7u0C6rK4
Khối 3_Bài: Lesson 4: Things https://youtu.be/iIriDHsE2ww

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87