Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Chủ nhật, 7/11/2021, 15:9
Lượt đọc: 27

Toán Tuần 8

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Bài: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 1+2) https://youtu.be/WeiGJA3Tjjc
Khối 1_Bài: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 3+4) https://youtu.be/C7V5FfkZuqU
Khối 1_Bài: Số 8 https://youtu.be/5T_LruClHrg
Khối 2_Bài: 12 trừ đi một số + 13 trừ đi một số https://youtu.be/sxCk6OMSAMo
Khối 2_Bài: 14,15,16,17,18 trừ đi một số https://youtu.be/to8jbjuSqQw
Khối 2_Bài: Bảng trừ (tiết 1) https://youtu.be/fhiXjS4M_Mw
Khối 3_Bài: Giảm đi một số lần + Luyện tập https://youtu.be/Xgnp9_uI8uE
Khối 3_Bài: Tìm số chia + Luyện tập https://youtu.be/-mR1eWi3o1M
Khối 4_Bài: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số + Luyện tập https://youtu.be/0UwskQJko6I
Khối 4_Bài: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt https://youtu.be/I7BzPBWmoMY
Khối 4_Bài: Hai đường thẳng vuông góc + Hai đường thẳng song song https://youtu.be/tc8Kad9VCnk
Khối 5_Bài: Số thập phân bằng nhau + So sánh số thập phân https://youtu.be/YNrurFBPLN8
Khối 5_Bài: Luyện tập + Luyện tập chung https://youtu.be/R5pR2E1l5QA
Khối 5_Bài: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thâp phân + Luyện tập https://youtu.be/7hvjYopKuG0

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87