Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Chủ nhật, 7/11/2021, 15:7
Lượt đọc: 23

Tiếng Việt Tuần 8

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Bài 1: ai -oi https://youtu.be/2AFzAV2S9tM
Khối 1_Bài 2: ôi - ơi https://youtu.be/unX3i_VIg-A
Khối 1_Bài 3: ui - ưi https://youtu.be/-kvskn1OGMU
Khối 1_Bài 4: ay - ây https://youtu.be/e8PQkBnACRk
Khối 1_Bài 5: ôn Tập https://youtu.be/662Rl46cWsE
Khối 1_Bài 5: Kể chuyện "cho nhau đồ chơi https://youtu.be/1yIyvEeyO9k
Khối 1_Kể chuyện: Ba chú lợn con https://youtu.be/WY7xq2B6IOc
Khối 2_Bài 1: Đọc Bà nội, bà ngoại https://youtu.be/M0Vg5Ki4vC8
Khối 2_Bài 2: Viết chữ hoa H + Viết bưu thiếp https://youtu.be/jZbvz23ExWs
Khối 2_Bài 3: Từ chỉ hoạt động, chỉ tình cảm,
Câu kiểu Ai thế nào? + MRVT Gia đình (tt)
https://youtu.be/jttHZhMcUsc
Khối 2_Bài 4: Đọc Bà tôi https://youtu.be/JvKU8eZuBUE
Khối 2_Bài 5: Nghe - viết Bà tôi https://youtu.be/ZxjJimblOIY
Khối 2_Bài 6: Xem - kể Những quả đào https://youtu.be/uI2N_VbopWM
Khối 3_Tập đọc: Các em nhỏ và cụ giá https://youtu.be/VLJ9MxDOtKI
Khối 3_Chính tả: Các em nhỏ và cụ già https://youtu.be/dsOvmOt1wH0
Khối 3_LTVC MRVT Công đồng_
Ôn tập mẫu câu Ai làm gì
https://youtu.be/JP1kxfAJQ6Y
Khối 4_Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ https://youtu.be/V3_41a1WoR8
Khối 4_Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh https://youtu.be/ALpSu55DnAc
Khối 4_LTVC: Cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài https://youtu.be/IagmCvZOOyo
Khối 4_LTVC: Dấu ngoặc kép https://youtu.be/JHJypy58BJo
Khối 4_TLV: Luyện tập phát triển câu chuyện https://youtu.be/sxoxg3HAgOg
Khối 5_Tập đọc: Trước cổng trời_KC đã nghe đã đọc https://youtu.be/2fBmtyhNcUw
Khối 5_TĐ_CT Kì diệu rừng xanh https://youtu.be/ZvULQWUZqfQ
Khối 5_LTVC: MRVT Thiên nhiên https://youtu.be/k3dRhBvHjpI
Khối 5_TLV : Luyện tập tả cảnh https://youtu.be/tgFe_cpbYB8
Khối _ 0

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87