Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Chủ nhật, 7/11/2021, 15:10
Lượt đọc: 19

Tiếng Anh Tuần 8

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Lesson 5: Sounds & Letters https://youtu.be/IXPNdv0I_lY
Khối 1_Lesson 6: Story https://youtu.be/ZsunbjMFn4U
Khối 2_Lesson 5: Sounds & Letters https://youtu.be/ipF_f7sjShs
Khối 2_Lesson 6: Story https://youtu.be/QYoJWAi9Ypk
Khối 3_Lesson 4+5: Phonics & Skills time https://youtu.be/dhZHjTvM3nY
Khối 3_Lesson 6: Skills time https://youtu.be/RX9eDbNsAYw
Khối 4_Lesson 5: Skills time https://youtu.be/gyxKe7GVIDE
Khối 4_Lesson 6: Skills time https://youtu.be/XVYtrtDWAhw
Khối 5_Lesson 5: Skills time https://youtu.be/f8L4XNxdwmk
Khối 5_Lesson 6: Skills time https://youtu.be/rduuKo59ZBY
Khối 1_Lesson 2: Phonics https://youtu.be/uJPPW4JseM0
Khối 1_Lesson 2: Phonics https://youtu.be/yLGPXsnyHL4
Khối 2_Lesson 2: Phonics https://youtu.be/4ep2GGFNzTU
Khối 2_Lesson 2: Phonics https://youtu.be/B61qqMMq6PA
Khối 3_Lesson 1: Home https://youtu.be/OkKBkSPrqXA
Khối 3_Lesson 2: Objects https://youtu.be/HtT3fp47EO0

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87