Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 30/10/2021, 9:27
Lượt đọc: 20

Toán Tuần 7

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 2_Bài: Ba điểm thẳng hàng https://youtu.be/Q5RKwILrvgQ
Khối 2_Bài: Em làm được những gì https://youtu.be/sRWbfpI3Pio
Khối 2_Bài: Phép trừ có hiệu bằng 10 https://youtu.be/WHLyTUH0kjU
Khối 2_Bài: 11 trừ đi một số https://youtu.be/tDEf8SeT4QM
Khối 3_Bài: Bảng nhân 7 + Luyện tập https://youtu.be/ufFzhr-fz_Y
Khối 3_Bài: Gấp một số lên nhiều lần + Luyện tập https://youtu.be/yaNNx-uIKFk
Khối 3_Bài: Bảng chia 7 + Luyện tập https://youtu.be/2ySvqI13HfM
Khối 4_Bài: Biểu thức có chứa hai chữ + Biểu thức có chứa ba chữ https://youtu.be/HIpLzKAFnUU
Khối 4_Bài: Tính chất giao hoán của phép cộng + Tính chất kết hợp của phép cộng. https://youtu.be/TnU8otk2wgk
Khối 5_Bài: Khái niệm số thập phân + Khái niệm số thập phân (tiếp theo) https://youtu.be/Ea6BE4M4az8
Khối 5_Bài: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân + Luyện tập https://youtu.be/bmDz7Ebl1Xg

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87