Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 30/10/2021, 9:25
Lượt đọc: 25

Tiếng Việt Tuần 7

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Bài 1: Ao, Eo https://youtu.be/JpXAm-gYxy8
Khối 1_Bài 2: AU- ÊU https://youtu.be/0S2I5w2Hx7c
Khối 1_Bài 3: Â - ÂU https://youtu.be/yIq5qzVbES8
Khối 1_Bài 4: IU - ƯU https://youtu.be/fXjTvtgiQYE
Khối 1_Bài 5: ÔN TẬP https://youtu.be/TgF3BMP9wgk
Khối 1_Bài 5: Kể chuyện " Rùa và Thỏ" https://youtu.be/izgEs1WjqA4
Khối 1_Kể chuyện: "CHú thỏ thông minh" https://youtu.be/RefhYDe2T64 
Khối 2_Bài 1: Đọc Cô chủ nhà tí hon https://youtu.be/2vjgp5UU8uM 
Khối 2_Bài 2: Viết chữ hoa G + Nói và đáp lời chào hỏi
https://youtu.be/-ozNTKaFCUs 
Khối 2_Bài 3: Từ chỉ hoạt động,
 Câu kiểu Ai làm gì?
MRVT Gia đình (tt)
https://youtu.be/OQGFo9Wlako 
Khối 2_Bài 4: Đọc Bưu thiếp  https://youtu.be/gTN-LvwQOmc 
Khối 2_Bài 5: Nhìn - viết Ông tôi  https://youtu.be/RE1TY_EQung 
Khối 2_Bài 6: Nói, viết lời xin lỗi https://youtu.be/7-qMADxFHaE 
Khối 3_Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường https://youtu.be/62432KocaJA
Khối 3_Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường https://youtu.be/qXXioc1OTcE
Khối 3_LTVC: Ôn từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh https://youtu.be/akEut4hXVjI
Khối 4_Tập đọc: Trung thu độc lập https://youtu.be/y1k8LZK0Smk
Khối 4_Tập đọc: Ở Vương quốc Tương lai https://youtu.be/eoSdc3BhngM
Khối 4_LTVC: Cách viết tên người, tên địa lý VN https://youtu.be/wN14_afTuZ8
Khối 4_TLV: Luyện tập XD đoạn văn kể chuyện
Luyện tập phát triển câu chuyện
https://youtu.be/47xwGTlzx6I
Khối 5_Tập đọc: Những người bạn tố
Chính tả: Dòng kinh quê hương
https://youtu.be/fzVArxt-L08
Khối 5_TĐ+CT: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà https://youtu.be/tA-eiHYBSGg
Khối 5_LTVC: Từ nhiều nghĩa + LT về từ nhiều nghĩa https://youtu.be/i_-qp915DXw
Khối 5_TLV: Luyện tập tả cảnh https://youtu.be/k-jwKJGxgvg

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87