Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 23/10/2021, 10:48
Lượt đọc: 16

Toán Tuần 6

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Bài: Làm quen với phép cộng-Dấu cộng https://youtu.be/cmkXQGB6efg
Khối 1_Bài: Các dấu =, > , < https://youtu.be/Cawgph1EkgU
Khối 1_Bài: Số 6 (T1) https://youtu.be/2liigsxOW20
Khối _Bài: Số 6 (T2) https://youtu.be/8bHNP4PKyj8
Khối 2_Bài: Bảng cộng (tiết 1) https://youtu.be/i1guqDC62dY
Khối 2_Bài: Bảng cộng (tiết 2+3) https://youtu.be/iAVa7AgfbOw
Khối 2_Bài: Đường thẳng - Đường cong https://youtu.be/Gx3-5CMsT7M
Khối 3_Bài: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số + Luyện tập https://youtu.be/w1JbQHViPIA
Khối 3_Bài: Phép chia hết và phép chia có dư + Luyện tập https://youtu.be/LyoLJC2uerE
Khối 4_Bài: Luyện tập + Luyện tập chung (Tr35) + Luyện tập chung (Tr36) https://youtu.be/ArkXbVxYqNs
Khối 4_Bài: Phép cộng + Phép trừ + Luyện tập https://youtu.be/sJye3y2AEYI
Khối 5_Bài: Héc-ta + Luyện tập https://youtu.be/zBrl50v_yok
Khối 5_Bài: Luyện tập https://youtu.be/4gInzcFIHIM

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87