Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 23/10/2021, 10:38
Lượt đọc: 16

Tiếng Việt Tuần 6

PH vui lòng nhập vào link để xem bài học

Khối 1_Bài 1: P-p-ph https://www.youtube.com/watch?v=OH-1sDOv088
Khối 1_Bài 2: S, s - X, x https://www.youtube.com/watch?v=LpDWOb77u40
Khối 1_Bài 3: Q, q, qu - Y, y https://youtu.be/SAKcRWDiJx8
Khối 1_Bài 4: Gi - gi https://youtu.be/PuP0Irn5IBM
Khối 1_Bài 5: Ôn tập https://youtu.be/iRIWX23Ak6Q
Khối 1_Bài 5: Kể chuyện " Khỉ và Sư tử" https://youtu.be/8K9IGTTEW7Q
Khối 2_Bài 1: Đọc Mẹ https://youtu.be/S26FjZ5aJaI
Khối 2_Bài 2: Viết chữ hoa E, Ê + Luyện tập đặt tên cho bức tranh https://youtu.be/8CWUgq1phs0
Khối 2_Bài 3: Từ chỉ sự vật, Dấu chấm + MRVT Gia đình (tt) https://youtu.be/34a-il2-sf8
Khối 2_Bài 4: Đọc Con lợn đất https://youtu.be/kYL1bi8WddU
Khối 2_Bài 5: Nhìn - viết: Mẹ https://youtu.be/nzW53yxwVhw
Khối 2_Bài 6: Nghe – kể Sự tích hoa cúc trắng https://youtu.be/9e97g7rvnes
Khối 3_Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học https://youtu.be/pOGYs7XboKU
Khối 3_Chính tả: Nhớ lại buổi đầu đi học https://youtu.be/8Cp_84SSeAE
Khối 3_TLV: kể lại buổi đầu đi học https://youtu.be/2Vg6HYSytCs
Khối 4_Tđ: Chị em tôi + CT Người viết truyện thật thà https://youtu.be/msRLvcOPCCA
Khối 4_LTVC: Danh từ https://youtu.be/QYwiO2sWhUc
Khối 4_TLV: LT xây dựng đoạn văn kể chuyện https://youtu.be/rrrnZAyf3XE
Khối 5_TĐ: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít https://youtu.be/JThnXtieuDs
Khối 5_TĐ: Thần chết mang tên 7 sắc cầu vòng + TLV Luyện tập làm đơn https://youtu.be/9AGNdy7Msvk
Khối 5_LTVC: MRVT Hữu nghị - Hợp tác https://youtu.be/j2dnCIPUbr8
Khối 5_TLV: LT tả cảnh https://youtu.be/pm9GO0ItlYE

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

88