Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 23/10/2021, 10:50
Lượt đọc: 35

Tiếng Anh Tuần 6

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Lesson 1: Words https://youtu.be/fB4m9BBzyVE
Khối 1_Lesson2: Grammar & Song https://youtu.be/DMRMJYdxQgM
Khối 2_Lesson 1: Words https://youtu.be/KoDrT90yEpQ
Khối 2_Lesson2: Grammar & Song https://youtu.be/JidYl6s4t9c
Khối 3_Lesson 4 & 5: Phonics + Skill time https://youtu.be/tIMjoICe6_Y
Khối 3_Lesson 6: Skills time (cont.) https://youtu.be/E8Mczb0T_m0
Khối 4_Lesson 6: Skills time https://youtu.be/FUkLePgR_hQ
Khối 4_Lesson 6: Skills time (cont.) https://youtu.be/8_c6GUPYN28
Khối 5_Lesson 3 & 5: Grammar + Skills time https://youtu.be/Xt3R1MLvsDs
Khối 5_Lesson 4 & 6: Phonics + Skills time https://youtu.be/qIdJSBe4ydA
Khối 1_Lesson 3: Language https://youtu.be/bdkGkg5SHMw
Khối 1_Lesson 3: Language (cont.) https://youtu.be/KrLBXguBN4c
Khối 2_Lesson 3: Words https://youtu.be/pHkHtsvKbpc
Khối 2_Lesson 3: Words (cont.) https://youtu.be/V8jcl_5RZFs
Khối 3_Lesson 3: Days of the week https://youtu.be/fGGgRLBUL1E
Khối 3_Lesson 4: Activities https://youtu.be/9i55SzPRKlc

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

88