Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Chủ nhật, 17/10/2021, 10:5
Lượt đọc: 19

Toán Tuần 5

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_ Bài: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn + So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn. https://youtu.be/0k3R8cRDAao
Khối 1_ Bài: Em ôn những gì đã học https://youtu.be/ETj0mutV50M
Khối 1_ Bài: Em vui học toán https://youtu.be/pyTkGS6f1bk
Khối 2_ Bài: Phép cộng có tổng bằng 10 https://youtu.be/PviKc9dREd8
Khối 2_ Bài: 9 cộng với một số + 8 cộng với một số https://youtu.be/raFmKtCEJ_Q
Khối 2_ Bài: 7 cộng với một số, 6 cộng với một số https://youtu.be/f9OcqZQUiXU
Khối 3_ Bài: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) + Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) https://youtu.be/fZkt0_mG8c4
Khối 3_ Bài: Bảng chia 6 + Luyện tập https://youtu.be/myjtO8UitJ8
Khối 3_ Bài: Tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số + Luyện tập https://youtu.be/wj5M_NomkoY
Khối 4_ Bài: Tìm số trung bình cộng + Luyện tập https://youtu.be/vQiM_-mE40k
Khối 4_ Bài: Biểu đồ + Biểu đồ (tiếp theo) https://youtu.be/IyiMnWWqJII
Khối 5_ Bài: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài + Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng + Luyện tập https://youtu.be/80Jj4uYeKIo
Khối 5_ Bài: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông + Mi-li mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích + Luyện tập https://youtu.be/9Km5Ah15ZQY

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87