Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Chủ nhật, 17/10/2021, 9:56
Lượt đọc: 19

Tiếng Việt Tuần 5

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Bài 1: T - t - th https://youtu.be/cci0xm94pCo
Khối 1_Bài 2: R - r - tr https://youtu.be/u3gBZ4H5N5E
Khối 1_Bài 3: ia https://youtu.be/POR1iRShNGY
Khối 1_Bài 4: ua- ưa https://youtu.be/sb9yVnoNVY4
Khối 1_Bài 5: ôn tập https://youtu.be/ZuPW5en2oZg
Khối 1_Bài 5: Kể chuyện https://youtu.be/rbyLC40NyDg
Khối 1_Kể chuyện: Kiến và bồ câu https://youtu.be/EQos13JPoXI
Khối 2_Bài 1: Đọc Bọ rùa tìm mẹ https://youtu.be/NQQ2vCmkhnI
Khối 2_Bài 2: Viết chữ hoa D, Đ
Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối
https://youtu.be/12aSPXaUeWM
Khối 2_Bài 3: Từ chỉ đặc điểm, Câu kiểu Ai thế nào?
MRVT Gia đình
https://youtu.be/QxIaZrPpog8
Khối 2_Bài 4: Đọc Cánh đồng của bố https://youtu.be/bqorJTzE1fc
Khối 2_Bài 5: Nghe – viết: Bọ rùa tìm mẹ https://youtu.be/KBVr4M6tbt4
Khối 2_Bài 6: Viết tin nhắn https://youtu.be/jIG5oGTbFJg
Khối 3_Tập đọc Người lính dũng cảm https://youtu.be/HDM1m4meUp0
Khối 3_Chính tả Người lính dũng cảm https://youtu.be/VH2g-OLrIKY
Khối 3_LTVC Từ ngữ về trường học - Dấu phẩy https://youtu.be/mV_QhDwKs40
Khối 4_Tập đọc + CT Những hạt thóc giống https://youtu.be/sOCxvcjsO1E
Khối 4_Tập đọc - CT Gà Trống và Cáo https://youtu.be/CMyAkRgUPmI
Khối 4_LTVC MRVT Trung thực - Tự trọng https://youtu.be/WAU_ZExx6kI
Khối 4_TLV Đoạn văn trong bài văn kể chuyện https://youtu.be/R2D385OlEg0
Khối 5_TĐ + CT Một chuyên gia máy xúc https://youtu.be/I1KRgfnvYXU
Khối 5_TĐ + CT Ê-mi-li...con https://youtu.be/jTfnrlvZ3T4
Khối 5_LTVC MRVT Hoà bình https://youtu.be/5dQfIZNbH_I
Khối 5_LTVC Từ đồng âm https://youtu.be/abJ3DNUXvf8
Khối 5_TLV Trả bài văn tả cảnh + Báo cáo thống kê https://youtu.be/tTDOhHKqm4Q

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

88