Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Chủ nhật, 17/10/2021, 10:11
Lượt đọc: 21

Tiếng Anh Tuần 5

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1 _ Countries and Flags https://youtu.be/krhbKm8Jo1Q
Khối 1 _ Review https://youtu.be/mUNgDzytmRw
Khối 2 _ Countries and Flags https://youtu.be/0BHhLAwCAOc
Khối 2 _ Review https://youtu.be/DedOVLGkdl0
Khối 3 _ Lesson 1: Words https://youtu.be/UglZ1THPmbg
Khối 3 _ Lesson 2 & 3: Grammar + Song https://youtu.be/t65rtsQIq_A
Khối 4 _ Lesson 1 & 2: Words + Grammar https://youtu.be/x9ZA3pX_KgA
Khối 4 _ Lesson 2 + 3: Grammar + Song https://youtu.be/HRgGhwXzlPc
Khối 5 _ Lesson 1: Words https://youtu.be/IAiAwBXUnGA
Khối 5 _ Lesson 2: Grammar https://youtu.be/jI9pctMD9P4
Khối 1 _ Lesson 2: Phonics https://youtu.be/jI2ezZOjiNU
Khối 1 _ Lesson 2: Phonics (cont.) https://youtu.be/1MUfK5Imn70
Khối 2 _ Lesson 2: Phonics https://youtu.be/HeaUVsrsbnM
Khối 2 _ Lesson 2: Phonics (cont.) https://youtu.be/JqlK3_9wm2E
Khối 3 _ Lesson 1: School things https://youtu.be/SPDBe-OQndE
Khối 3 _ Lesson 2: Subjects https://youtu.be/K_cb6sBuNuc

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

86