Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 9/10/2021, 9:50
Lượt đọc: 28

Toán Tuần 4

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Bài Nhiều hơn-Ít hơn-Bằng nhau + Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bắng nhau, dấu = https://youtu.be/FxRucI2PBA0
Khối 1_Bài Các số 4,5 https://youtu.be/1qu3G3IMph4
Khối 1_Bài Tách - Gộp số (tiết 1) https://youtu.be/hzaGUhjqQCA
Khối 1_Bài Tách - Gộp số (tiết 2) https://youtu.be/Qm1ZkyDoQqQ
Khối 2_Bài Đề-xi-mét https://youtu.be/iAKu7IH0xtc
Khối 2_Bài Em làm được những gì? https://youtu.be/ZZya7gX3IMw
Khối 3_Bài Luyện tập + Luyện tập chung https://youtu.be/tfFk2Xw8yyw
Khối 3_Bài Bảng nhân 6 + Luyện tập https://youtu.be/3P01UX4BaNg
Khối 4_Bài So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên + Luyện tập https://youtu.be/FsOVZzxU6JM
Khối 4_Bài Yến - tạ - tấn + Bảng đơn vị đo khối lượng https://youtu.be/vh5UV9fkaHY
Khối 4_Bài Giấy - Thế kỉ + Luyện tập https://youtu.be/aLyiuBUs1cg
Khối 5_Bài Ôn tập và bổ sung về giải toán + Luyện tập https://youtu.be/yQ8Tv62nVlE
Khối 5_Bài Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) + Luyện tập https://youtu.be/kDwQDBcw0PU
Khối 5_Bài Luyện tập chung https://youtu.be/1vuVtmToOW8

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87