Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 9/10/2021, 9:47
Lượt đọc: 27

Tiếng Việt Tuần 4

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Bài 2: u ư https://youtu.be/hLuZhotz-K8
Khối 1_Bài 1: n m https://youtu.be/GB_dZ268yEA
Khối 1_Bài 3: g gh https://youtu.be/2TOn4GCThac
Khối 1_Bài 4: ng ngh https://youtu.be/_OOHGzN7fTo
Khối 1_Bài 5: Kể chuyện "Kì nghỉ" https://youtu.be/-aGZDmwE1qY
Khối 1_Bài 6: Ôn tập https://youtu.be/6kOOrZd3uAg
Khối 1_Kể chuyện: Đôi bạn https://youtu.be/4LQdk5nxgKU
Khối 2_Bài 1: Đọc Những cái tên https://youtu.be/Wvvl0SFHvm4
Khối 2_Bài 2: Viết chữ hoa C + Đặt tên cho bức tranh https://youtu.be/XXIMiCzYjVk
Khối 2_Bài 3: Viết hoa tên người + MRVT Bạn bè https://youtu.be/0MHNCKllgwc
Khối 2_Bài 4: Đọc Cô gió https://youtu.be/PN5rOAyuRoA
Khối 2_Bài 5: Nghe – viết: Ai dậy sớm? https://youtu.be/v-2R4VH8MCw
Khối 2_Bài 6: Nghe – kể Chuyện ở phố cây xanh https://youtu.be/8dNfsQvLhEo
Khối 3_TĐ Ông ngoại https://youtu.be/2nC0BE8Mgbk
Khối 3_CT Ông ngoại https://youtu.be/YiI2MYjhNFk
Khối 3_TLV Kể về gia đình https://youtu.be/JO_Zq61ioTs
Khối 4_TĐ Một người chính trực https://youtu.be/-E1GLzJb9_c
Khối 4_TĐ Tre Việt Nam https://youtu.be/YgEM4QZXCmk
Khối 4_CT Mười năm cõng bạn đi học https://youtu.be/i5OSofi2feQ
Khối 4_LTVC Từ ghép và từ láy - LT về từ ghép và từ láy https://youtu.be/v-Vpkj9yHWI
Khối 4_TLV Cốt truyện - LT xây dựng cốt truyện https://youtu.be/-id0vF8uuOU
Khối 5_TĐ NHững con sếu bằng giấy +CT Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ https://youtu.be/B9eXzQ0M7Oo
Khối 5_TĐ Bài ca trái đất + KC Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai https://youtu.be/0QXm2LM3iyw
Khối 5_LTVC Từ trái nghĩa - Luyện tập về từ trái nghĩa https://youtu.be/22xUomctk24
Khối 5_TLV Luyện tập tả cảnh +KT viết https://youtu.be/Aaq9IbSi4y4

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

88