Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 9/10/2021, 9:55
Lượt đọc: 33

Tiếng Anh Tuần 4

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Lesson 5: Sounds and Letters https://youtu.be/5FcERpNz9Ko
Khối 1_Lesson 6: Story https://youtu.be/CIK7nP1M8oY
Khối 1_Lesson 1: Language https://youtu.be/0QuGPP8QNjI
Khối 1_Lesson 1: Language (cont.) https://youtu.be/Rz4J8bso6q0
Khối 2_Lesson 5: Sounds and Letters https://youtu.be/gZEEgPCZR_c
Khối 2_Lesson 6: Words and Grammar https://youtu.be/6WIXw6Ign0o
Khối 2_Lesson 1: Words https://youtu.be/NLysoc5hHRY
Khối 2_Lesson 1: Words (cont.) https://youtu.be/azhUPtNbmr4
Khối 3_Lesson 4 & 5: Phonics & Skills time https://youtu.be/2iNDeNitIg8
Khối 3_Lesson 6: Listening https://youtu.be/t7kXl6Zb1Po
Khối 3_Lesson 5: Practice https://youtu.be/xRdRjB0PtFM
Khối 3_Lesson 6: Review https://youtu.be/sHOnufMzxgk
Khối 4_Lesson 5: Skills time https://youtu.be/E_DbUV2TdIw
Khối 4_Lesson 6: Skills time (cont.) https://youtu.be/wBVLgdNoxis
Khối 5_Lesson 5: Skills time https://youtu.be/6g3AVeou4hA
Khối 5_Lesson 6: Skills time (cont.) https://youtu.be/SdOkmj3s8_Q

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

88