Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 2/10/2021, 15:52
Lượt đọc: 31

Toán Tuần 3

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Bài: Các số 7,8,9,0 https://youtu.be/woz6cqOoAgM
Khối 1_Bài: Số 10 https://youtu.be/BKn2RpQX4vU
Khối 1_Bài: Thực hành trải nghiệm “Vui Trung thu” https://youtu.be/VE2IzC3i930
Khối 1_Bài: Các số 1,2,3 https://youtu.be/fIILXCbpsv8
Khối 2_Bài: Điểm – đoạn thẳng https://youtu.be/eUQnOFeVNDE
Khối 2_Bài: Tia số - số liền trước – số liền sau https://youtu.be/u0sMvJ4Djjo
Khối 3_Bài: Ôn tập về hình học https://youtu.be/SS8uImVFIJQ
Khối 3_Bài: Ôn tập giải toán https://youtu.be/bZ7S71P9R8w
Khối 3_Bài: Xem đồng hồ + Xem đồng hổ (tiếp theo) https://youtu.be/QHFqsYHSjhc
Khối 4_Bài: Luyện tập (Trang 16) + Luyện tập (Trang 17) https://youtu.be/CmcXWJRFlPw
Khối 4_Bài: Dãy số tự nhiên + Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. https://youtu.be/j1gh199PLCc
Khối 4_Bài: Triệu và lớp triệu + Triệu và lớp triệu (tiếp theo) https://youtu.be/LD88ivhLHXM
Khối 5_Bài: Luyện tập + Luyện tập chung https://youtu.be/2mkRTZbwwG4
Khối 5_Bài: Luyện tập chung https://youtu.be/81yU298zHsE
Khối 5_Bài: Ôn tập về giải toán https://youtu.be/a2kc6sUdBr4

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

86