Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 2/10/2021, 16:38
Lượt đọc: 33

Tiếng Anh Tuần 3

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Lesson 3: Sounds and Letters https://youtu.be/T9_dXs1Kxe8
Khối 1_Lesson 4: Numbers https://youtu.be/jGtdkm_tJfQ
Khối 2_Lesson 3: Sounds and Letters https://youtu.be/gtVqrEsFe7g
Khối 2_Lesson 4: Numbers https://youtu.be/fUPmb9BiqpM
Khối 3_Lesson 1: Words https://youtu.be/CxUscyB2NNg
Khối 3_Lesson 2 & 3: Grammar & song https://youtu.be/a_HTpYcLF0w
Khối 4_Lesson 1 & 2: Words & Grammar https://youtu.be/iRtiFGVrxHI
Khối 4_Lesson 3 & 4: Grammar(Cont.) & phonics https://youtu.be/WXlZ7QP1kiM
Khối 5_Lesson 1: Words https://youtu.be/lJG-PwbGDTU
Khối 5_Lesson 2: Grammar https://youtu.be/CwI0v4GDGz4
Khối 1_Lesson 2: Language https://youtu.be/cKv9pWGhgTw
Khối 1_Lesson 2: Language (cont.) https://youtu.be/Iia-iFQvh9o
Khối 2_Lesson 3: Review letters https://youtu.be/MG3ahXU4tAo
Khối 2_Lesson 3: Review letters (cont.) https://youtu.be/3mTzqTOlcLs
Khối 3_Lesson 3: Numbers 30 - 100 https://youtu.be/yzHLH5ZSVg8
Khối 3_Lesson 4: The ordinal numbers https://youtu.be/IWZKERAmI4A

 
Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

88