Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 25/9/2021, 10:38
Lượt đọc: 37

Tiếng Anh Tuần 2

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Lesson 1: Words https://www.youtube.com/watch?v=yhuG6R9RkR4&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 1_Lesson 2: Grammar & song https://www.youtube.com/watch?v=vjmj0YqnWDo&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 2_Lesson 1: Words https://www.youtube.com/watch?v=XEpS5JdqZVQ&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 2_Lesson 2: Grammar & song https://www.youtube.com/watch?v=FfjZQ2fCZRY&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 3_Lesson 1: Words https://www.youtube.com/watch?v=CQUaWCMK5WU&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 3_Lesson 2: Grammar & song https://www.youtube.com/watch?v=qcseM0yupd8&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 4_Lesson 1: Words https://www.youtube.com/watch?v=IE3g3mAIryU&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 4_Lesson 2: Grammar & song https://www.youtube.com/watch?v=RIhXyC4LLzI&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 5_Lesson 1: Words https://www.youtube.com/watch?v=cc_I3nhoQuo&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 5_Lesson 2: Grammar & song https://www.youtube.com/watch?v=KpN6hjmB4pQ&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 1_Lesson 1: Language https://www.youtube.com/watch?v=mswV4w0JwYw&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 1_Lesson 1: Language (cont.) + WB https://www.youtube.com/watch?v=sAdI1X8EUCQ&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 2_Lesson 1: Numbers https://www.youtube.com/watch?v=VjZ9zsQugT8&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 2_Lesson 2: Words https://www.youtube.com/watch?v=8FNxYfBrLYs&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 3_Lesson 1: Numbers https://www.youtube.com/watch?v=rTb0U9EZ2EQ&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu
Khối 3_Lesson 2: Numbers (Cont.) https://www.youtube.com/watch?v=j4Kzc_uwHuU&ab_channel=Mr.Hi%E1%BA%BFu

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87