Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 25/9/2021, 10:47
Lượt đọc: 40

Mĩ thuật Tuần 2

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NtLGaEndFd1FMf1MGhmSeP3_m01NXfDV8m_Uo8RtH-g/edit
Khối 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NtLGaEndFd1FMf1MGhmSeP3_m01NXfDV8m_Uo8RtH-g/edit
Khối 2 https://www.youtube.com/watch?v=NSWCFSmFy2A
Khối 3 https://www.youtube.com/watch?v=47bb0F9DuCQ
Khối 4 https://www.youtube.com/watch?v=MEkr0IE2PW0
Khối 5 https://www.youtube.com/watch?v=mhF0XOUijJ4

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87