Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 25/9/2021, 10:41
Lượt đọc: 31

Lịch sử - Địa lí Tuần 2

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 4_Bài Môn Lịch sử+Địa lí (tiếp theo) https://youtu.be/uIfQACL7F5Q
Khối 5_Bài Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước https://youtu.be/WQTSMUKw-o8
Khối 4_Bài Dãy Hoàng Liên Sơn https://youtu.be/MzS3Ipnyg8o
Khối 5_Bài Địa hình và khoáng sản https://youtu.be/ZDnu--I9Qxw

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

88