Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Chủ nhật, 21/11/2021, 10:40
Lượt đọc: 16

Tiếng Việt Tuần 10

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Bài 1: at -ăt -ât https://youtu.be/4DzMi06q55c
Khối 1_bài 2: et- êt - it https://youtu.be/LZDP42JDXlY
Khối 1_Bài 3: ot - ôt - ơt https://youtu.be/LZDP42JDXlY
Khối 1_Bài 4: ut- ưt https://youtu.be/sljya-um6Ak
Khối 1_Bài 5 Ôn tập https://youtu.be/hs4r1g69c8g
Khối 1_Bài 5 : KC "Sóc và Dúi" https://youtu.be/-wKR9iqbuNc
Khối 2_Bài 1: Đọc Cô chủ không biết quý tình bạn https://youtu.be/FnIhER5cjj4
Khối 2_Bài 2: Viết chữ hoa I + Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối https://youtu.be/P597nTyL5QE
Khối 2_Bài 3: Từ chỉ đặc điểm, Dấu chấm hỏi + MRVT Đồ vật https://youtu.be/I3GqM6Rma1g
Khối 2_Bài 4: Đọc Đồng hồ báo thức https://youtu.be/ZJz6gER2Qog
Khối 2_Bài 5: Nghe - viết Đồng hồ báo thức https://youtu.be/5JEnOGHTmEQ
Khối 2_Bài 6: Giới thiệu đồ vật quen thuộc https://youtu.be/bxiKa1fLxPQ
Khối 3_Tập đọc Giọng quê hương https://youtu.be/fNM-F3QmGRY
Khối 3_Chính tả: Quê hương ruột thịt https://youtu.be/rMoJPfyHGuA
Khối 3_TLV: Tập viết thư và phong bì thư https://youtu.be/yeqRaPGYmuc
Khối 4_Ôn tập tiết 1+2 https://youtu.be/aFt8fdC0SK8
Khối 4_Ôn tập tiết 5+6 https://youtu.be/HIykCOHBT88
Khối 4_Ôn tập tiết 7+8 https://youtu.be/WXpVCAksfrI
Khối 5_Ôn tập tiết 1+2 https://youtu.be/KGWkHygO-2Q
Khối 5_Ôn tập tiết 3+4 https://youtu.be/ntrQ1DQLUUc
Khối 5_Ôn tập tiết 6+7 https://youtu.be/kEDtLJ3G19Y

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87