Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Chủ nhật, 21/11/2021, 10:42
Lượt đọc: 17

Tiếng Anh Tuần 10

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Lesson 1: Words https://youtu.be/bo8NJCHpCM0
Khối 1_Lesson 2: Gram & Song https://youtu.be/UirpVAhxlOs
Khối 2_Lesson 1: Words https://youtu.be/lc10f9_TUQk
Khối 2_Lesson 2: Gram & Song https://youtu.be/NswXQC3mETQ
Khối 3_Lesson 1: Words https://youtu.be/pPVxXbh-k_E
Khối 3_Lesson 2+3: Song & Phonics https://youtu.be/Bg9yty2SPs0
Khối 4_Lesson 1+2: Words & Gram https://youtu.be/aZcKKuSBA9k
Khối 4_Lesson 3+4: Gram & Phonics https://youtu.be/7Q9RfEqAkSk
Khối 5_Lesson 1: Words https://youtu.be/jWdhfYEGc7c
Khối 5_Lesson 2: Grammar https://youtu.be/AEPgYk1IUxg
Khối 1_Lesson 1: Words https://youtu.be/bZVot22rOp8
Khối 1_Lesson 1: Words (cont.) https://youtu.be/opzURljLQRY
Khối 2_Lesson 1: Words https://youtu.be/MxaiBlLGIcw
Khối 2_Lesson 1: Words (cont.) https://youtu.be/etnmQSx0swc
Khối 3_Lesson 5: Practice https://youtu.be/qnI0cHasWEE
Khối 3_Lesson 6: Review https://youtu.be/hdPe0LrrMo0

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87