Chủ nhật, 19/9/2021, 17:19
Lượt đọc: 32

Tuần 1

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

1        Lịch sử_Khối 4_Tuần 1, 2, 3   https://youtu.be/oQBbPItEaic

2        Lịch sử_Khối 5_Tuần 1 https://youtu.be/ZLzqztFvnJM

3        Lịch sử_Khối 5_Tuần 2 https://youtu.be/BYcUOBOL5yw

4        Địa lí 5_Tuần 1    https://youtu.be/9WMBy82Y5zY

5        Địa lí 5_Tuần 2    https://youtu.be/Wy2A9rz6MIc

6        Địa lí 4_Tuần 1, 2 https://youtu.be/DSV6goPkhKw

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

164