Chủ nhật, 19/9/2021, 17:16
Lượt đọc: 31

Tuần 1

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1 _ Tuần 1, 2  https://www.youtube.com/watch?v=yzXhtH1KbG4

 

Khối 1 _ Cánh diều_Tuần 1, 2 https://www.youtube.com/watch?v=jUg_iPZz0mA

 

Khối 2 _ Tuần 1, 2 https://www.youtube.com/watch?v=-eKwCSl5-60

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

88