Chủ nhật, 19/9/2021, 17:15
Lượt đọc: 36

Tuần 1

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

KĨ THUẬT 4 _ TUẦN 1, 2

https://www.youtube.com/watch?v=NouCch3NYzQ

 

KĨ THUẬT 5 _ TUẦN 1, 2

https://youtu.be/YTCikXamvsM

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

164