Chủ nhật, 19/9/2021, 17:13
Lượt đọc: 26

Tuần 1

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_Cánh Diều_Tuần 1_Lớp 1

https://www.youtube.com/watch?v=sSPEKKAY0RI

 

Khối 1_Chủ đề 1_Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=T_xEoiXzYgM

 

Khối 2_Chân trời sáng tạo_Chủ đề 1_tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=osN72GSatR0

 

Khối 3_ Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=tChmQQb6ccc

 

Khối 4_ Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=juNrfeH8KGw

 

Khối 5_ Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=p6WRexFIUKk

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87