Chủ nhật, 19/9/2021, 17:11
Lượt đọc: 28

Tuần 1

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 1_ Cánh diều

https://www.youtube.com/watch?v=MlgsEO8eVf8

 

Khối 1_ Chân trời sáng tạo

https://www.youtube.com/watch?v=8PCSxX5aQHY&feature=youtu.be

 

Khối 2_ Vươn thở tay

https://www.youtube.com/watch?v=UvcxpVszHF0

 

Khối 3_ Vươn thở tay_Tuần 1

https://www.youtube.com/watch?v=NRUMo4wJ8jc

 

Khối 4_ Tuần 1

https://www.youtube.com/watch?v=57BWQd1T_5o

 

Khối 5_ Vươn thở tay_Tuần 1

https://www.youtube.com/watch?v=TS_3_QIYwv8

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

88