Chủ nhật, 19/9/2021, 16:40
Lượt đọc: 37

Tuần 1

PH vui lòng nhấp vào đường link để xem bài học

1        Khối 1_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 1       https://youtu.be/w6_E3oLMgpE

2        Khối 1_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 2       https://youtu.be/W25JgdpUNTc

3        Khối 1_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 3       https://youtu.be/T-pgb32Av7A

4        Khối 1_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 4       https://youtu.be/bJ_9uomped8

5        Khối 1_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 5       https://youtu.be/Azg094N20T0

6        Khối 1_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 5_ôn tập     https://youtu.be/5HB92b3OSHs

7        Khối 2_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 1       https://youtu.be/4TbBrP9IpTw

8        Khối 2_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 2       https://youtu.be/n3YbkH3YBRc

9        Khối 2_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 3       https://youtu.be/8m761efxDsM

10      Khối 2_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 4       https://youtu.be/ntBmKC2Dk6o

11      Khối 2_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 5       https://youtu.be/fFwlV2gmEhk

12      Khối 2_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 6       https://youtu.be/NDfhg0rTVRI

13      Khối 4_Tập Làm Văn _Tuần 1 https://youtu.be/aZc3dyzzV8I

14      Khối 4_Tiếng Việt_Luyện từ và câu_Tuần 1 https://youtu.be/JgGC1jM3UNA

15      Khối 4_Tiếng Việt_Tập đọc_Tuần 1   https://youtu.be/gMrgRHQi6VA

16      Khối 5_Tiếng Việt_Tuần 1       https://youtu.be/Wk_QAwpalkk

17      Khối 5_Tiếng Việt_Kể chuyện_Tuần 1        https://youtu.be/nPCWeHs1tkk

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87