Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 25/9/2021, 10:30
Lượt đọc: 41

Toán Tuần 2

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 2_Bài Số bị trừ - Số trừ - Hiệu https://youtu.be/oIzd6QJvlwo
Khối 2_Bài Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu https://youtu.be/cmv-03n3qxM
Khối 2_Bài Em làm được những gì? (tiết 1) https://youtu.be/TQxbT7GpcMI
Khối 2_Bài Em làm được những gì? (tiết 2) https://youtu.be/XBMY34HNOfM
Khối 3_Bài Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) + Luyện tập https://youtu.be/TSPLCgb4cns
Khối 3_Bài Ôn tập các bảng nhân + Ôn tập các bảng chia + Luyện tập https://youtu.be/LEkt0gajzO4
Khối 4_Bài Các số có sáu chữ số + Luyện tập https://youtu.be/CgXQqTgTM9w
Khối 4_Bài Hàng và lớp https://youtu.be/BuLNDnL_qnY
Khối 4_Bài So sánh các số có nhiều chữ số https://youtu.be/IbxkTgcHDWk
Khối 5_Bài Ôn tập Phép cộng và phép trừ hai phân số https://youtu.be/z-lLBGUTdEM
Khối 5_Bài Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số https://youtu.be/WZHa2o-h07U
Khối 5_Bài Hỗn số + Hỗn số (tiếp theo) https://youtu.be/s5eV8r7aLEM

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

88