Chào mừng bạn đến với Website trường Tiểu học Bến Cảng
Thứ bảy, 25/9/2021, 10:8
Lượt đọc: 45

Tiếng Việt - Chân Trời Sáng Tạo Tuần 2

PH vui lòng nhấp vào link để xem bài học

Khối 2_Bài Bài 1: Đọc Ngày hôm qua đâu rồi? https://youtu.be/QxXU9xlVYdk
Khối 2_Bài Bài 2: Viết chữ hoa Ă, Â
Viết thời gian biểu
https://youtu.be/gwgpJ8NB4eY
Khối 2_Bài Bài 3: Từ chỉ sự vật, Câu kiểu Ai là gì?
MRVT Trẻ em
https://youtu.be/Vh-vTH3e16I
Khối 2_Bài Bài 4: Đọc Út Tin https://youtu.be/dAp2DEzVITk
Khối 2_Bài Bài 5: Nhìn – viết: Ngày hôm qua đâu rồi? https://youtu.be/56MnO9etCYE
Khối 2_Bài Bài 6: Nghe – kể Thử tài https://youtu.be/fseLubgTjPE
Khối 1_Bài Bài 1: Ơ - ơ - thanh nặng https://youtu.be/EwvqvtRnmCs
Khối 1_Bài Bài 2 : Ô - ô - thanh ngã https://youtu.be/-RdNQsbdhEY
Khối 1_Bài Bài 3: V- v https://youtu.be/L3DrHY2np7A
Khối 1_Bài Bài 4: E - Ê https://youtu.be/vveicfsD-DU
Khối 1_Bài Bài 5: Kể chuyện " Bé và Bà" https://youtu.be/mZg8Cv6_eJ8
Khối 1_Bài Bài 6: ôn tập https://youtu.be/HB5d2O4_LrA

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

88