Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 18/5/1965

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Thu Nga
Nguyễn Thị Thu Nga

Ngày sinh: 30/9/1966

Dân tộc: Kinh

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN CẢNG
ĐỊA CHỈ: 298B NGUYỄN TẤT THÀNH PHƯỜNG 13 QUẬN 4